UE.png

 

 

Firma zrealizowała projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Autilius Kinga Wojaczek poprzez wdrożenie innowacyjnego oprogramowania AUTILIUS do terapii dzieci z autyzmem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”.

 

Beneficjent: Autilius Kinga Wojaczek

Umowa o dofinansowanie nr: RPMA.01.05.00-14-018/14-00 z dnia 27.03.2015 r.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2014 r. do 31.07.2015 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 774 900,00 PLN

Wysokość przyznanego dofinansowania: 302 400,00 PLN (w tym 85% ze środków europejskich oraz 15% z budżetu państwa)

 

Projekt firmy Autilius Kinga Wojaczek polega na stworzeniu innowacyjnego systemu AUTILIUS do terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup:

  • Know-how oraz licencji na oprogramowanie
  • Obudowy do profesjonalnej wersji systemu terapeutycznego

 

Efektem realizacji projektu przez Autilius Kinga Wojaczek będzie wprowadzenie do oferty firmy nowych usług w postaci:

  • Sprzedaży licencji na oprogramowanie AUTILIUS w wersji HOME
  • Sprzedaży licencji na oprogramowania AUTILIUS w wersji PRO
  • Sprzedaży licencji na oprogramowania AUTILIUS w wersji PRO Premium

 

Realizacja projektu pozwoli również firmie Autilius Kinga Wojaczek znacznie ulepszyć dotychczas świadczone usługi w ramach, których zostanie wykorzystane nowo wytworzone oprogramowanie:

  • Prowadzenie szkoleń przeznaczonych dla studentów, psychologów oraz pedagogów dotyczących zagadnień związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przy wykorzystaniu oprogramowania AUTILIUS

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu .


Strona www.autilius.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookies można znaleźć w Polityce prywatności .

Close
Powrót na górę