Czego uczymy?

Przygotowany przez nas program poświęcony jest wspólnej uwadze. Zaburzony rozwój tej umiejętności jest jednym z najwcześniej zauważalnych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu. Korzystając z programu, dzieci uczą się przede wszystkim:

  • podążania za kierunkiem wzroku
  • podążania za kierunkiem głowy
  • podążania za gestem wskazywania
  • inicjowania wspólnej uwagi

 

 

Co to jest wspólna uwaga?

O wspólnej uwadze mówimy, gdy co najmniej dwie osoby skupiają uwagę na danym przedmiocie lub zdarzeniu i jednocześnie zdają sobie sprawę, że uwaga innych osób jest nakierowana na ten sam obiekt. Na rysunku poniżej pokazujemy, w jaki sposób tworzone jest pole wspólnej uwagi. Najczęściej to, na co patrzy w danej chwili druga osoba stanowi przedmiot jej uwagi. Do odczytania, na co nakierowana jest uwaga innej osoby niezbędna jest zatem umiejętność podążania za kierunkiem jej wzroku, z którym często wiąże się odwrócenie głowy i gest wskazywania.

 

Szereg badań wskazuje na to, że pod wpływem odpowiednich ćwiczeń dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są zdolne do angażowania się we wspólną uwagę. Kierowanie uwagi dziecka na gesty czy kierunek wzroku to pierwszy etap budowania umiejętności, które stanowią podstawy dalszego rozwoju społecznego.

 

Badania dowodzą, że umiejętności te mogą zostać efektywnie wyuczone w terapii, a następnie przeniesione na kontakty poza środowiskiem terapeutycznym. Co więcej, trening wspólnej uwagi może mieć również pozytywny wpływ na rozwój językowy dziecka.

Wykonując zadania, dzieci ćwiczą również:

rozumienie ekspresji mimicznych

koncentrację uwagi

samodzielne podejmowanie decyzji i zabawę w zgadywanie

czekanie na swoją kolej

dopasowywanie obrazów do siebie

Nasze gry mogą być obsługiwane za pomocą ruchu.

Dzięki temu dziecko może ćwiczyć:

koordynację wzrokowo-ruchową

orientację w schemacie własnego ciała

motorykę dużą

 

Czytaj dalej: Gry


Strona www.autilius.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookies można znaleźć w Polityce prywatności .

Close
Powrót na górę