Rozpoznawanie emocji w muzyce

2014-01-17
poprzednia strona

Chcesz otrzymywać informacje o najnowszych artykułach? Zapisz się na newsletter!

Nieprawidłowości w przetwarzaniu informacji dotyczących emocji są jedną z charakterystycznych cech autyzmu. Jednocześnie osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często wykazują zdolności muzyczne na poziomie typowym lub nawet ponadprzeciętnym. Już Kanner, opisując po raz pierwszy chłopców z autyzmem, u połowy z nich zauważył zainteresowanie muzyką. Można uznać to za paradoks, bo przecież istota muzyki tkwi w emocjach, przekazywanych przez artystę i przeżywanych przez odbiorcę.

Dziewczynka grająca na pianinie

Autorzy artykułu sprawdzili, jak z emocjami w muzyce radzą sobie wysoko funkcjonujący nastolatkowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Porównali ich wyniki z dopasowaną pod względem wieku, inteligencji i przeszkolenia muzycznego grupą kontrolną. Zadaniem uczestników było zakwalifikowanie słyszanych nagrań do jednej z czterech kategorii: szczęśliwa, smutna, przestraszona lub spokojna (pod linkami znajdują się przykładowe utwory z każdej kategorii, wszystkie nagrania wykorzystane w eksperymencie można znaleźć tutaj). Kategorie symbolizowane były przez cztery wyświetlane na ekranie twarze. Przed testem upewniono się, że uczestnicy rozumieją, jakie emocje są na nich wyrażone.

Ponadto uczestnicy mieli zaznaczyć na skali, jak intensywnie muzyka przekazuje daną emocję oraz jak pewni sa, że dobrze przypisali emocję do utworu. Na obrazku przedstawiony jest ekran, który wyświetlał się chwilę po rozpoczęciu odtwarzania utworu, z zaznaczonymi przez badanego odpowiedziami.

Ekran, jaki wyświetlał się przed uczestnikami badania

Okazało się, że obie grupy równie dobrze poradziły sobie z zadaniem. Podobnie oceniały też intensywność emocji oraz prawidłowo zgłaszały większą pewność swojej oceny, kiedy faktycznie była ona poprawna. Te utwory, które sprawiały trudność uczestnikom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, były też mniej trafnie klasyfikowane przez grupę kontrolną, co sugeruje, że niektóre emocje w zadaniu były po prostu łatwiejsze do rozpoznania.

Wszystko to wskazuje, że wysoko funkcjonujące nastolatki z zaburzeniami ze spektrum autyzmu potrafią dostrzegać emocjonalną wartość muzyki podobnie, jak typowo rozwijający się słuchacze. Deficyty w przetwarzaniu bodźców związanych z emocjami, tak wyraźne w sytuacjach społecznych, w innych obszarach mogą więc nie występować. Muzyka wydaje się być pomocna w komunikowaniu i uczeniu rozumienie podstawowych emocji, co wspiera zasadność muzykoterapii.

Autilius Wspólna Uwaga

Na podstawie: E.M. Quintin, A. Bhatara, H. Poissant, E. Fombonne, D. J. Levitin (2011). Emotion Perceptopn in Music in High-Functioning Adolescents With Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders.

Prezentujemy bardzo przyjemny, wzbogacony utworami muzycznymi artykuł. Sprawdzono w nim, jak wysoko funkcjonujące nastolatki z zaburzeniami ze spektrum autyzmu radzą sobie z identyfikowaniem emocji w słyszanych nagraniach.