Jak założyć subkonto w fundacji?

2016-02-19
poprzednia strona

Chcesz otrzymywać informacje o najnowszych artykułach? Zapisz się na newsletter!

Jak założyć subkonto w fundacji

Idea przekazywania 1% od podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Od 2007 r. wystarczy wskazać organizację, którą chcemy wesprzeć, wpisując odpowiednie informacje na rozliczeniu rocznym. Dzięki tak prostej procedurze oraz licznym kampaniom społecznym wielu Polaków decyduje się na przekazanie 1% dla OPP.

Duża część tych wpływów trafia do konkretnych potrzebujących osób dzięki możliwość założenia subkonta w organizacji zbierającej jeden procent. W ubiegłym roku najwięcej wpływów z 1% otrzymały trzy organizacje, które udzielają pomocy osobom z niepełnosprawnością i oferują subkonta: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” (136 mln. zł), Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (21 mln. zł) i Fundacja „Avalon” (16 mln. zł).

Chociaż każda organizacja określa własne zasady związane z założeniem subkonta, podstawowe wymagania są podobne. Poniżej opisujemy krok po kroku, jak wygląda proces zakładania subkonta, jakie dokumenty mogą być potrzebne i czego można się spodziewać w treściach podpisywanych porozumień. Poradnik ten powstał na podstawie informacji o subkontach w najpopularniejszych polskich fundacjach, które swoją opieką obejmują dzieci z niepełnosprawnością.

 

Wniosek o założenie subkonta

Pierwszym krokiem jest wybór fundacji, w której chcemy założyć subkonto dziecka i nawiązanie z nią kontaktu. Warto wiedzieć, że nie musimy kierować się lokalizacją – założenie subkonta można bez problemu przeprowadzić zdalnie, pisząc do fundacji drogą mailową i przesyłając wymagane dokumenty pocztą.

Najczęściej na początek składamy wniosek o założenie subkonta. Jego wzór może być dostępny na stronie internetowej fundacji (np. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” udostępnia wzór na stronie). W niektórych fundacjach (np. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”) nie ma obowiązującego wzoru – ważne jest tylko zawarcie we wniosku wymaganych informacji. Czasami po prostu trzeba skontaktować się z fundacją mailowo lub telefonicznie, dowiedzieć się o możliwość założenia subkonta i poczekać na przesłanie instrukcji i wzorów dokumentów.

 

Jakie informacje zawieramy we wniosku?

We wniosku o założenie subkonta podajemy przede wszystkim dane dziecka oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych, w tym dane kontaktowe z adresem zwrotnym (będzie potrzebny do przesłania dokumentów do wypełnienia).

Wniosek jest najczęściej miejscem na opisanie schorzenia dziecka, niektóre organizacje proszą też o wskazanie rodzaju placówki, której opieką jest objęte dziecko oraz specjalności lekarza dziecka.

Wiele organizacji w tym miejscu prosi także o wskazanie, na jakie cele chcemy zbierać pieniądze w ramach subkonta. Można je przekazać np. na pokrycie kosztów terapii, dojazdy na zajęcia czy zakup leków. Niektórzy rodzice ze środków zgromadzonych na subkoncie kupują specjalistyczne pomoce terapeutyczne, takie jak program Autilius Wspólna Uwaga, który wspiera terapię umiejętności społecznych.

 

Autilius Wspólna Uwaga

 

Jakie dokumenty dołączamy do wniosku?

Najczęściej wśród wymagań fundacji znajduje się dokument potwierdzający, że dziecko kwalifikuje się do objęcia pomocą: zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę, orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument tego typu.

Ważnym punktem jest też zaświadczenie o dochodach. W niektórych fundacjach wymagany jest oficjalny dokument, na którym widnieje konkretna kwota dochodu na osobę lub samodzielnie podana wysokość dochodu (np. w Fundacji „Zdążyć z Pomocą”). W innych wystarcza podpisanie oświadczenia, że sytuacja materialna rodziny nie pozwala na samodzielne sfinansowanie wszystkich wydatków związanych z terapią dziecka, bez wskazywania dochodu (np. w Fundacji „Słoneczko”).

 

O co jeszcze może prosić fundacja?

Niektóre fundacje (jak Fundacja „Zdążyć z Pomocą” i Fundacja „Silentio”) proszą o dołączenie do wniosku zdjęcia dziecka – wtedy możemy spodziewać się, że w warunkach porozumienia z fundacją będzie znajdował się zapis, że wyrażamy zgodę na umieszczenie tego zdjęcia na stronie internetowej organizacji (często mają one dział „podopieczni”) oraz wykorzystywanie w różnych materiałach.

Czasami wymagany jest też dokument potwierdzający prawo do reprezentowania dziecka, dotyczy to głównie sytuacji, kiedy dziecko jest pełnoletnie, ale wniosek w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny. Zdarza się też, że do wniosku trzeba dołączyć informację o tym, czy dziecko ma już otwarte subkonto w innej organizacji.

 

Formularze otrzymywane od fundacji: porozumienie, deklaracja członkowska i inne dokumenty

Najczęściej procedura tworzenia subkonta zakłada, że rodzice po przesłaniu wniosku i załączeniu odpowiednich dokumentów oczekują na formularze Porozumienia, Deklaracji Członkowskiej oraz inne dokumenty i treści regulaminów, które otrzymają w formie papierowej lub elektronicznej. Wzory dokumentów są zazwyczaj dostępne do wglądu na stronie internetowej fundacji.

W dokumentach tych znajdują się szczegółowe zobowiązania obu stron podpisujących się pod nimi, czyli rodziców oraz organizacji. Dziecku nadawany jest numer członkowski, pod którym będzie zapisane w rejestrze fundacji. Fundacja oficjalnie udostępnia numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat dla dziecka – z tego rachunku zostaną one przekazane na subkonto. Rodzice składają podpisy, które poświadczają ich zgodę na przetwarzanie danych oraz inne działania fundacji (np. wspomniane wykorzystanie wizerunku dziecka).

Nie zawsze konieczne jest podpisywanie dodatkowych dokumentów, niektóre fundacje (np. Fundacja "Słoneczko") już we wniosku o założenie subkonta zawierają informacje o zasadach współpracy. Wtedy we wniosku jest też miejsce, w którym przedstawiciel fundacji wpisuje przydzielony dziecku numer i potwierdza swoim podpisem przyjęcie go do grona podopiecznych fundacji.

 

O czym jeszcze warto wiedzieć?

W większości organizacji cała wpłacona na subkonto kwota jest do dyspozycji rodziców dziecka. Zdarza się, że fundacja pobiera opłaty za prowadzenie subkonta i obsługę księgową – informacja o tym znajdzie się w treści regulaminu lub porozumienia.

Istnieje też możliwość szybkiego założenia subkonta i dostarczenia wymaganych dokumentów dopiero w momencie ubiegania się o pobranie środków. Takie rozwiązanie proponuje np. Fundacja Jaś i Małgosia, prowadząca internetowy serwis, w którym można założyć konto dziecka.

Niektóre fundacje ze względu na dużą liczbę objętych opieką członków wstrzymują nabór nowych, trzeba więc przy wyborze organizacji sprawdzić aktualne informacje o możliwości otworzenia nowego subkonta.

Oprócz wspomnianych na początku trzech fundacji z największymi wpływami z 1%, w gronie 30 OPP, które otrzymały największe wpłaty w ubiegłym roku i prowadzą subkonta dla osób z niepełnosprawnością, znalazły się również.: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, Fundacja Anny Dymnej “Mimo wszystko”, Fundacja Dzieciom “Pomagaj” i Fundacja “Jaś i Małgosia”.

Pełna lista OPP, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego znajduje się tutaj (jest aktualizowana co roku). Organizacje można też wygodnie przeglądać w bazie NGO, wpisując konkretne województwo i wybierając kategorię działania „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 

Artykuł stanowi wstęp do nowej serii poradnikowej dla rodziców, poświęconej różnym możliwościom otrzymania dofinansowania. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych artykułach, zapisz się na newsletter!

 

Idea przekazywania 1% od podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Od 2007 r. wystarczy wskazać organizację, którą chcemy wesprzeć, wpisując odpowiednie informacje na rozliczeniu rocznym. Dzięki tak prostej procedurze oraz licznym kampaniom społecznym wielu Polaków decyduje się na przekazanie 1% dla OPP. Duża część tych wpływów trafia do konkretnych potrzebujących osób dzięki możliwość założenia subkonta w organizacji zbierającej jeden procent.

Jak założyć subkonto w fundacji